گفتگو با سایت بهارستان

احمد پورنجاتی ، نماینده سابق مجلس ، با توجه به مجموعه تلاش های اصلاح طلبان و با در نظر گرفتن همه عوامل فرضی که  در فعالیت انتخاباتی پیش روی اصلاح طلبان است وضعیت ائتلاف اصلاح طلبان و روند همگرایی را رو به افزایش ارزیابی کرد .وی در گفت وگو باخبرنگار ما گفت: با توجه به زمینه های عینی موجود در جامعه و وضع موجود در دو قوه اجرایی و مجلس که حاکی از سرخوردگی و نارضایتی است زمینه اقبال جامعه برای تغییر و تحول این دو حوزه بیشتر مشاهده می شود.

پورنجاتی با اشاره به اینکه هنوز برای ارزیابی میزان انگیزه اجتماعی و حضور در انتخابات کمی زود است افزود:متاسفانه مجموعه جریانهای وابسته به جناح اصولگر با استفاده  از شیوه هایی که می توان گفت تدابیر ضد رقابتی است ،نوعی فضا سازی مایوس کننده ای برای حضور اصلاح طلبان و پایگاه اجتماعی أنها دنبال می کنند.وی با اعتقاد بر اینکه با همه این چالشهایی که پیش رو است،جریان اصلاح طلب با تمام طیف بندی های درونی اش با امیدواری و تلاش متکی بر منافع و مصالح نظام در حال فعایت است گفت:در مجموع اگر بخواهیم واقع بینانه داوری کنیم ، اوضاع چندان بد نیست. این صاحبنظر سیاسی در خصوص پتانسیل های همگرایی اصلاح طلبان با اشاره به اینکه در جنبه های سلبی و ایجابی نقاط بسیار مهمی برای همگرایی وجود دارد ،گفت:از منظر سلبی نه تنها در مجموعه طیف های اصلاح طلبان بلکه حتی در بخشهایی از گرایشهای خردورز و اینده نگر در میان اصولگراها نوعی احساس نگرانی از روند نه چندان مطلوب و حتی در بخشهایی نا مطلوب ،اداره امور کشور به چشم می خورد. همچنین به نظر می رسد از منظر مصالح کشور تمام کسانیکه فراتر از منفعت جویی های سیاسی به مسائل می نگرنددر بخشهای مختلف اجرایی کشور دچار نگرانی هستند. 

کشور را بایداز رسیدن به شرایط خطرناک نجات داد

وی یکی از مهمترین نقاطی را که همه طیف های اصلاح طلب بر آن توافق دارند را ایجاد یک تغییر و تحول اصولی و عقلانی در ترکیب حاکمیت و در مرحله اول در مجلس ،عنوان کرد و افزود:باید تلاش کردحتی با یک نگرش حداقلی کشور را از رسیدن به استانه  شرایط خطرناک نجات داد.پورنجاتی دومین عامل همگرایی از جنبه سلبی یعنی نفی شرایط موجود را اتلاف منابع کشور به خصوص در عرصه نیروهای انسانی با تجربه و ارزشمند دانست . وی زمینه های همگرایی در جنبه های ایجابی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط مطلوب کشور از نظر درامدهای ارزی،هر جریانی که به چشم انداز توسعه ای کشور نظر می کند بر این مسئله توافق خواهد داشت که شرایط فعلی می تواند بهترین فرصت را برای توسعه زیر ساخت ها که مقدمه پیشرفت واقعی کشور است را داشته باشد.

پورنجاتی در ادامه افزود: بنابراین اگر یک ترکیب و مجموعه ای دارای راهبرد صحیح و با استراتژی متکی به کارشناسی کشور را اداره کند با بهره گیری از این منابع کم سابقه در واقع از یک فرصت مهم تاریخی برای اطلاع کشور بهره خواهد برد این عامل هم از جمله عواملی است که ایحاب می کند در مجموعه جریان اصلاح طلب همگرایی بیشتری بر روی این نکته  باشد.این فعال سیاسی با انتقاد ازبرخی ا اظهارات از افراد سرشناس جریان اصولگرا گفت:مجموعه جریانی که به عنوان اصولگرا مشهور است به خصوص طیف های افراطی که متاسفانه میدان داری با انهاست ،با سنگر گرفتن پشت اصل نظام تصمیم گرفتند به طور کلی جریان اصلاح طلب را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند.همچنین اظهارات افراد سرشناس این جریان ها به خصوص در این روزهای اخیر که به انتخابات مجلس هم نزدیک می شویم از ادبیات کنایه امیز هم فراتر رفته و به شکل اشکارتر و شفاف تری بیان شده است و این رفتار انها گویای اینست که “ما اجازه نمی دهیم که غیر از ما کسی پا به عرصه هویت و قدرت در هر جایی وتحت هر شرایطی (مثل شرایط فعلی در ارتباط با انتخابات مجلس) بگذارد. پورنجاتی با تاکید بر اینکه این افراد بدون رودربایستی و با سپر قرار دادن نظام و تحت عنوان دفاع از نظام اقدام به پیشدستی در حذف این جریان می کنند، گفت:این افراد اقدام به پیشدستی در تخریب و حذف این جریان از نظر ذهنی در جامعه می کنند در واقع با این اظهارات ذهنیت حذف جریان اصلاح طلب را در جامعه ترویج می کنند که در شرایطی مثلا در مراحل بررسی صلاحیت و روند انتخابات این حذف به صورت عملی محقق شد ، قابل توجیه باشد و این هم نکته ای است که می تواند عامل همگرایی باشد. وی با اعتقاد بر اینکه زمینه همگرایی بسیار فراهم تر از قبل است گفت: لزوما مفهوم همگرایی این نیست که یکپارچگی شکلی هم وجود داشته باشد ؛ کما اینکه اصلاح طلبان در دو قالب حزبی و یا ائتلاف فعالیت می کنند .

نقش آقای خاتمی در تفاهم اصلاح طلبان مهم و کارساز

این صاحبنظر سیاسی نقش اقای خاتمی را در تفاهم اصلاح طلبان مهم وکارساز ارزیابی کرد و افزود : شخصیت آقای خاتمی بدلیل فراتر بودن از طیف بندی های درونی جبهه اصلاحات و مقبولیت بسیار گسترده اجتماعی که ایشان همواره داشته و امروز نیز بیش از گذشته دارند برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبان نه تنها از منظر جریان اصلاح طلب بلکه از منظر منافع نظام بسیار مهم و کارساز است.

وی بر این اعتقاد است که اگر در کشور بخواهیم فراتر از چالش ها و طیف بندی های  سیاسی سرمایه های با اعتبار جهانی را بسنجیم آقای خاتمی در زمره ردیف های اول فهرست این سرمایه ها قرار می گیردبنابراین بهتر و نتیجه بخش تر است که مجموع اصلاح طلبان با سلیقه های درون جبهه ای شان در پرتو نام ، رفتار ، شخصیت و منش آقای خاتمی حرکت بکنند و همه تلاش کنند که فارغ از دل مشغولی های حزبی یا طیف سیاسی خود در این چارچوب فعالیت خود را سامان دهند. پورنجاتی با اشاره به اینکه هنوز برای ارزیابی فضای انتخابات زود است افزود:متاسفانه واخوردگی هایی که طی این چند سال پس از مجلس ششم و بعد از حضور دولت نهم در جامعه بوجود امده و موجب گسترش نارضایتی ها شده است ؛هم چنین  نیز عواملی چون  ناکامی هایی که از شعارهای نه چندان قابل تحقق و عمل نشده ،وعده های به نتیجه نرسیده ،موجب نوعی بی انگیزگی برای حضور می شود.همچنین شاید در صورت فراهم آوردن یک فضای ارتباط سالم به خصوص در عرصه ارتباطات رسانه ای برای همه گرایش های سیاسی که در جامعه فعال هستند با توجه به این که  جریان اصلاح طلب از کمترین امکانات ارتباطات گسترده برخوردار است می توانیم شاهد فضای گرمتر و پر رونق تری باشیم ؛ اما چون در حال حاضر یک جریان به طور یکپارچه تمام ارکان نظام را در اختیار دارد و حاضر به رقابت طبیعی نیست و تلاش بر این دارد که به گونه ای غیر عادی تمام راههای حضور و فعالیت جریان رقیب خودش(اصلاح طلبان )را ببندد ،بالطبع موجب سلب و تضعیف انگیزه مردم می شود .

بازگرداندن مسیر جریان اداره کشور بر راهی که محوریت عقلانیت باشد

پورنجاتی گفت: خوشبختانه امروز به برکت تجربه‌های ارزشمند و پختگی و آزمودگی اصلاح‌طلبان و اعتلای همگرایی و همدلی و همسویی در راهبردها و حتی تاکتیک‌های مورد نظر و شکوفایی جوانه‌های عقلانیت و اعتدال و واقع‌گرایی مثبت در مجموعه جریان اصلاح‌طلب و البته و متاسفانه به خاطر اشتباه‌ها و اقدامات نسنجیده برخی در اداره‌ی امور کشور، فضای عمومی افکار جامعه بیش از پیش آماده‌ شنیدن مواضع اصلاح‌طلبانه است.

پورنجاتی افزود:در مجموع هنوز گرمای مورد انتظار را در فضای جامعه در استانه انتخابات را مشاهده نمی کنم البته امیدوارم که بتدریج یخ ها اب شود و مردم به این نتیجه برسند که تنها با حضور گسترده در عرصه انتخابات در صورتیکه طبیعی پیش رود،می توان شرایط را عوض  و اهداف ومقاصد را دنبال کرد.وی بر این باور است که محور شعار اصلاح طلبان باید بر مسائل و مشکلات ،ارزیابی ها،و نیز قضاوتهایی باشد که در این چند سال اخیر مورد توجه مردم بوده است ؛همچنین اگر به درون بستر طبیعی افکار عمومی مراجعه کنیم متوجه می شویم که مردم تشنه صداقت و یکرنگی هستند و از برخوردهای فریب دهنده دلزده و نگران هویت کشور و انقلاب خودشان هستند.پور نجاتی گفت:  : بازگرداندن مسیر جریان اداره کشور بر راهی که محوریت عقلانیت باشد و تدبیر وکارشناسی در ان برجسته باشد به همراه صداقت و یکرنگی ،می تواند مهمترین شعارهایی که برخواسته  از وجدان عمومی مردم باشد ،گفت: نجات کشور از وضعیت نابسامان کنونی در همه بخشها، نوید یک فضای صادقانه  و عاری از عوام زدگی ،شعارزدگی های تو خالی و بهره گیری از سرمایه های کشور به نفع ساختارهای اساسی کشور،تابلوهای کلی است که میتواند در شعارها مورد توجه باشد. این نماینده‌ی مجلس ششم تاکید کرد: البته به اعتقاد من، برای کنش سیاسی لزوما نباید در قدرت بود. حتی گاه برای یک دوره چه بسا فعالیت سیاسی در مدار خارج از قدرت، اثر بخش‌تر و سازنده‌تر باشد. پورنجاتی اضافه کرد: آسان‌طلبی سیاسی آفت بزرگ کنش سیاسی است که متاسفانه بسیاری از جریان‌های سیاسی پس از انقلاب گویی هاضمه‌ شان عادت به آماده‌خوری کرده است. به همین دلیل احزاب در کشور ما بیشتر به محفل شبیه بوده‌اند تا حزب محفل‌هایی که بر مدار حضور یک شخصیت بزرگ‌تر پابرجا مانده‌اند.

مجلس هشتم یک اکثریت قاطع از هیچ جناحی نخواهد بود

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با اعتقاد بر این که در انتخابات مجلس هشتم شکل‌گیری اکثریت قاطع بعید به نظر می‌رسد اظهار داشت: با مختصات کنونی احساس می‌شود در مجلس هشتم یک اکثریت قاطع از هیچ جناحی نخواهد بود و با توجه به عبرت‌های پرهزینه‌ای که هم مردم ما و هم عقلای جناح‌های سیاسی و نیز شخصیت‌ها و نهادهای تاثیرگذار از روندهای نامطلوب و پراشتباه و هزینه‌بر گرفته‌اند؛امید می‌رود که ترکیب کلی مجلس هشتم به گونه‌ای باشد که بار دیگر مجلس به مثابه‌ی مرکز اصلی اراده‌ی ملی جایگاه واقعی و شایسته‌ی خود را بازیابد و در نتیجه زمینه‌ی سامان دهی و بهبود مدیریت اجرایی کشور فراهم شود،‌هرچند گستره‌ی نابسامانی‌ها در زمینه‌های مختلف بسیار است و هر مجلس و دولت جدیدی در آینده با انبوهی از مشکلات مواجه خواهد بود.

این نماینده مجلس ششم به اصلاح‌طلبان توصیه کرد اجازه ندهند برخی اختلاف روش‌ها یا حتی پاره‌ای کدورت‌های شخصی و موضعی متعلق به گذشته، همچون لقمه‌ای لذیذ در کام جبهه‌ی ضد اصلاحات قرار گیرد. وی تاکید کرد: آتش‌بازی جبهه‌ی رقیب علیه موجودیت و کلیت جریان اصلاح‌طلبی کافی است،‌هر چند به گمان من در این دو سال به اندازه‌ی لازم مواضع همه‌ی گرایش‌ها و طیف‌های اصلاح‌طلب برای مردم شفاف شده است و دیگر نیازی به نبش قبر بی‌ثمر گذشته نیست.

اصلاح طلبان با برنامه‌ترین و کارشناسانه‌ترین گروه

این تحلیل‌گر سیاسی در پاسخ به این سوال که دیدگاه اصلاح‌طلبانی که این دوره قصد ورود به مجلس هشتم را دارند چه تفاوتی با اصلاح‌طلبان دوره‌های گذشته دارد، اظهار داشت: البته هر دوره‌ای اقتضائات خاص خود را دارد اما واقع‌گرایی، اعتدال و تاکید بر ضرورت برون‌رفت کشور از گردونه‌ی احتمالی بحران، نقاط برجسته و اصلی حاکم بر اندیشه‌ی امروز جریان اصلاح‌طلب است و بنابراین همه‌ کسانی که به عنوان اصلاح‌طلب وارد عرصه‌ انتخابات مجلس هشتم می‌شوند به این مشخصه‌ها همچون تابلوی اصلی و نیاز مبرم و فوری می نگرند. وی با تاکید بر این که  البته محورهای اصلی اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی، یعنی حاکمیت قانون، صیانت از آزادی‌های مشروع و قانونی و دفاع از حقوق بشر و تلاش برای گسترش و تحکیم روز افزون مردم سالاری و گسترش نهادهای مدنی و رواج فرهنگ پاسخگویی به مردم، هیچ گاه نباید تحت الشعاع مسایل دیگر گیرد ادامه داد: به لحاظ موقعیت زمانی و با توجه به مشکلات کشور در زمینه‌های متعارف مدیریت اجرایی در دو سال اخیر، اولویت فوری ، اصلاح این روند است که مجلس به مثابه‌ی نماد اراده‌ی ملی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

مجلس ششم از درخشان‌ترین دوره‌های مجلس

پورنجاتی در پاسخ به این سوال که  گفته می‌شود اصلاح‌طلبان عمده‌ی نگاهشان به نخبگان بود و بیشتر تاکیدشان بر مسایل سیاسی و آزادی و حقوق بشر، آیا آنها در مجلس هشتم نیز این گونه خواهد بود؟ پاسخ داد: ‌ اولا به اعتقاد من و در مقایسه با همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب، دولت اصلاحات چه در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی که به اعتقاد خیلی‌ها، بسیار غیرمنتظره و اتفاقی پیروز شد! و چه در دوره‌ی دوم که رای افزون‌تری نسبت به دور اول داشت، با برنامه‌ترین و کارشناسانه‌ترین دولت‌ها برای اداره‌ی کشور بود.

ثانیا اصلاح‌طلبان چه در دولت و چه در مجلس ششم با وجود تاکید و توجه به نخبگان و فرهیختگان و پافشاری بر موضوعات مغفول‌مانده‌ای همچون آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی و قانونمداری و حقوق بشر و حقوق شهروندی و امثال این‌ها، هیچگاه از مسایل مربوط به معیشت عادی مردم غافل نبودند، البته نه به شکل روبنایی و به اصطلاح تحت الحمایه‌ای یا کمیته‌ی امدادی، بلکه در قالب زیربنایی و توسعه‌ای.

ثالثا بر خلاف ادعانامه‌ها و اتهام پراکنی‌هایی که این روزها علیه مجلس ششم می‌شود تا همه‌ کارنامه‌ آن مجلس را در نطق‌های پیش از دستور نمایندگان اصلاح‌طلب در اعتراض به برخی تخلفات قانونی و در دفاع از حقوق شهروندی خلاصه کنند. مجلس ششم در زمینه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مجلس پس از انقلاب محسوب می‌شود.وی افزود: قانون بسیار مهم سرمایه‌گذاری خارجی با همه‌ی چالش‌هایی که فراراه مجلس ششم بود در کدام مجلس تصویب شد؟ قانون مالیات‌ها که در حال حاضر مبنای کار است در کدام مجلس تصویب شد؟ قوانین مهم مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی در کدام مجلس به تصویب رسید؟ قانو‌ن‌های نظام صنفی، چه نظام مهندسی کشاورزی، چه پرستاری، چه روانشناسی و چه اصلاح نظام پزشکی و نیز قانون نظام صنفی مربوط به اصناف در کدام مجلس تصویب شد؟

پورنجاتی اضافه کرد: متاسفانه برخی از شخصیت‌ها برای رقابت سیاسی گویی به هیچ قاعده‌ی اخلاقی الزام ندارند و در موضع توصیف و اظهار نظر نسبت به دولت و مجلس اصلاحات، اظهار هر ناروایی را مباح می‌دانند،‌ حتی گاه نسبت دروغ می‌دهند.