دلتا

وبلاگ احمد پورنجاتی

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۶

تیزاب تناقض

شهروند امروز -۲۵ دی ۸۶

قرن هاست که اهل فلسفه به این اصل عقلی وفادار مانده اند که: “نه جمع نقیضین ممکن است ونه ضدّین” یعنی نمی شود که چیزی هم باشد و هم نباشد ونیز نمی شود چیزی هم سپید باشد و هم سیاه.
از این رو،تناقض به مفهوم فلسفی آن ،سالیان سال است که داغ باطله خورده و از فهرست چون و چراهای اهل فلسفه خارج شده است. حتی “اصل تضاد” در فلسفه دیالکتیک نیز که البته بر پایه نوعی “اشتراک لفظ” با تضاد مورد نظر فلسفه کلاسیک بنا شده بود،نتوانست خدشه ای بر آن اصل عقلی ،یعنی ناممکن بودن جمع دو نقیض یا دو متضاد، وارد کند.

اما به همان اندازه که این اصل در عالم مفروضات عقلی موجه و پذیرفته می نماید،در گستره واقعیت اجتماعی خدشه پذیر و بی بنیاد است. به گمان من ،”نتناقض”در عرصه واقعیت اجتماعی نه تنها غیر ممکن نیست، نه تنها غیر موجه نیست و نه تنها پدیده ای “استثنایی”به حساب نمی آید،بلکه اگر فارغ از دلمشغولی های ارزشی مورد سنجش قرار گیرد، یکی از مهمترین اسرار پویایی(دینامیزم)حرکت جامعه قلمداد می شود. اشتباه نشود،سخن در “خوب”یا”بد” بودن تناقض نیست.سخن در کاربست انکارناپذیر این “پدیده سحر آمیز “در روند تحولات اجتماعی است،سخن از “واقعیت”است ،واقعیتی که هر کس با اندکی توجه وتامل در زندگی روزمره خویش می تواند آشکارا و بی واسطه آن را لمس کند.

ادامه مطلب

تیزاب تناقض

شهروند امروز -۲۵ دی ۸۶
قرن هاست که اهل فلسفه به این اصل عقلی وفادار مانده اند که: “نه جمع نقیضین ممکن است ونه ضدّین” یعنی نمی شود که چیزی هم باشد و هم نباشد ونیز نمی شود چیزی هم سپید باشد و هم سیاه.
از این رو،تناقض به مفهوم فلسفی آن ،سالیان سال است که داغ باطله خورده و از فهرست چون و چراهای اهل فلسفه خارج شده است. حتی “اصل تضاد” در فلسفه دیالکتیک نیز که البته بر پایه نوعی “اشتراک لفظ” با تضاد مورد نظر فلسفه کلاسیک بنا شده بود،نتوانست خدشه ای بر آن اصل عقلی ،یعنی ناممکن بودن جمع دو نقیض یا دو متضاد، وارد کند.

اما به همان اندازه که این اصل در عالم مفروضات عقلی موجه و پذیرفته می نماید،در گستره واقعیت اجتماعی خدشه پذیر و بی بنیاد است. به گمان من ،”نتناقض”در عرصه واقعیت اجتماعی نه تنها غیر ممکن نیست، نه تنها غیر موجه نیست و نه تنها پدیده ای “استثنایی”به حساب نمی آید،بلکه اگر فارغ از دلمشغولی های ارزشی مورد سنجش قرار گیرد، یکی از مهمترین اسرار پویایی(دینامیزم)حرکت جامعه قلمداد می شود. اشتباه نشود،سخن در “خوب”یا”بد” بودن تناقض نیست.سخن در کاربست انکارناپذیر این “پدیده سحر آمیز “در روند تحولات اجتماعی است،سخن از “واقعیت”است ،واقعیتی که هر کس با اندکی توجه وتامل در زندگی روزمره خویش می تواند آشکارا و بی واسطه آن را لمس کند.

ادامه مطلب

دلتا © 1386 تا ۱۴۰۰ احمد پورنجاتی | کلیه حقوق محفوظ است. | نقل مطالب با ذکر منبع و بدون ویرایش آزاد می باشد.

| بالا ↑