* به بركت دخالت های محدود كننده ی دولت آقای احمدی نژاد برای سر به راه كردن خبرگزاری ایسنا كه تا به حال در مدت زمان كوتاهی دوبار مدیر این خبرگزاری را عوض كرده اند ، بلای خودسانسوری به جان این نهاد افتاده كه نمونه اش حذف یك بخش از مصاحبه من این خبرگذاری است.

می دانم دل بروبچه های ایسنا كه از آغاز تاسیس این خبرگذاری كوشیده اند حرمت استقلال حرفه ای این رسانه را پاس بدارند از آنچه این روز ها از سوی دولت نهم بر این رسانه می رود خون است.

میدانم كه كاركنان نجیب و پرتلاش ایسنا ناگزیرند برای از سر گذراندن این دوران غمرنگ خویشتنداری كنند.

و میدانم كه نباید از آنان به خاطر خودسانسوری ناخواسته گلایه مند باشم.

(متن بخش سانسور شده به همراه متن كامل)

دكتر احمد پورنجاتي: فضای سیاسی كشور عادی به نظر نمی رسد. وی عادی نبودن این شرایط را به دو دلیل دانست: اول ، ظهور یك جریان سیاسی ناشناخته ، فاقد پیشینه شفاف سیاسی و تا حدودی پنهان كار و دمدمی مزاج كه به آسانی قابل توصیف و سنجش و ارزیابی و به ویژه قابل پیش بینی نیست. ادامه مطلب